sprzedaż falowników

sprzedaż falowników Odgromniki zaworowe. Zasadniczymi elementami budowy odgromnika zaworowego są: — iskiernik pojedynczy lub wielokrotny, — słup zmienno-rezystancyjny. W warunkach normalnej pracy iskiernik oddziela przewód linii elektrycznej od ziemi. Pojawienie się w linii przepięcia o odpowiedniej wartości powoduje zapłon iskiernika i przepływ prądu wyładowczego do ziemi. Istotną rolę przy tym spełnia słup zmienno-rezystancyjny, który przy dużych prądach przepięć udarowych ma małą rezystancję. Po przeminięciu prądu wyładowczego przez odgromnik płynie prąd tzw. następczy, uwarunkowany napięciem roboczym linii. Przy napięciu roboczym słup zmienno-rezystancyjny wykazuje dużą rezystancję, co wpływa na znaczne ograniczenie wartości prądu następczego i szybkie jego przerwanie.

szczegółowe informacje o firmie WebSystem:

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii: