falownik

falownik Wartość fali napięciowej (przy braku odbić) związana jest z wartością fali prądowej zależnością U — Z I w której współczynnik proporcjonalności Z nosi nazwę impedancji falowej linii. Impedancja falowa linii zależy od jej indukcyjności, pojemności, rezystancji i upływności. Dla linii napowietrznych Z wynosi ok. 500 ii, dla linii kablowych — ok. 50. Fale udarowe będące następstwem wyładowań atmosferycznych ulegają w linii tłumieniu £ odkształceniu, które może mieć charakter: — ulotowy (upływ ładunków do ziemi), — izolatorowy (ładowanie pojemności, jaką stanowią izolatory), — oporowy (wpływ zjawiska naskórkowości na wzrost reaktancji dla szybkich zmian napięcia w czasie).

szczegółowe informacje o firmie WebSystem:

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii: